PRIVACYVERKLARING AGRITURISMO MERIGGIARE

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Agriturismo Meriggiare. We gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring staat precies wat we met jouw gegevens doen.

Agriturismo Meriggiare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Agriturismo Meriggiare, Numero Camera di Commercio (KvK): CN 319559 

contact persoon: Kim Beukenhorst. tel: +39 3348255840, email: info@meriggiare.eu.  

adres: Pian dei Prandi 14, 12070, Mombarcaro (CN)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agriturismo Meriggiare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • paspoortnummer en geboortedatum
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen we deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Agriturismo Meriggiare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. 

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van de nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Agriturismo Meriggiare verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of aangifte van gasten bij de Questura Polizia in Cuneo
 • Agriturismo Meriggiare analyseert jouw gedrag op de website om daarmee  de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Agriturismo Meriggiare neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Agriturismo Meriggiare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief, zo lang je staat ingeschreven:

 • voor- en achternaam
 • emailadres

Gasten, tot 7 jaar na je bezoek:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens die je verstrekt hebt via email of telefonisch

Informatie aanvragen, tot 1 jaar na aanvraag:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens die je verstrekt hebt via e-mail of telefonisch

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan sturen we je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren we wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agriturismo Meriggiare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld onze boekhouder en webhosting. Agriturismo Meriggiare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agriturismo Meriggiare gebruikt functionele en tracking cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agriturismo Meriggiare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meriggiare.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Agriturismo Meriggiare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Agriturismo Meriggiare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo heeft onze website een SSL certificaat. Dit wil zeggen, dat wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding versturen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@meriggiare.eu.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen.

Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Sluit Menu